22 878 18 75
hurtownia@paleta-art.pl
Rafał Kamiński
+48 603 319 603
rafal.kaminski@paleta-art.pl


ZALOGUJ SIĘ

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Paleta Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Geologiczna 16, 02-246 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054674, posiadająca nadane numery NIP: 5261027153, REGON: 011127462.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w bazie firmy Paleta Art. Sp. z o.o. oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów Sprzedawcy, jak też ich wysyłki.
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO w celach wskazanych powyżej. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach sprzedaży. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w firmie Paleta Art. Sp. z o.o. oraz dokonywanie transakcji w ramach sprzedaży. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach sprzedaży.
 5. Dane osobowe Sprzedawca przekazywać będzie do firm obsługujących Sprzedawcę w zakresie teleinformatycznym, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń oraz realizującym działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru, w szczególności:
  • UPS POLSKA SP Z O O z siedzibą w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036680, NIP: 5221004200, REGON: 010771280
  • POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  z siedzibą w Warszawie przy ul. RODZINY HISZPAŃSKICH 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP: 5250007313 REGON: 010684960
  • DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. MINERALNA 15; 02-274 WARSZAWA wpisaną do rejestru przedsiębiorców Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368 NIP: 5260204110, REGON: 012026421
 6. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Każdy Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W celu usunięcia danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi wysyłając formularz usunięcia danych bądź mailowo – podając swoje dane osobowe, adres firmy, adres e-mail oraz numer telefonu (podane podczas rejestracji) w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i jego prawidłowej identyfikacji w bazie danych klientów firmy Paleta Art. Sp. z o.o.
 9. W oparciu o dane osobowe Klientów, Sprzedawca nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w firmie Paleta Art oraz rozpatrywania reklamacji. Nadto dane osobowe są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w firmie Paleta Art. Sp. z o.o., nie dłużej niż 5 lata od likwidacji konta w Paleta Art. Sp. z o.o. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Paleta Art. Sp. z o.o wówczas dane są przetwarzane przez okres 5 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 11. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 12. Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych osobowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.
 13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest pod adresem …

Koszyk

Razem
Brutto
Do kasy

PALETA ART Sp. z o.o.

ul. Geologiczna 16, 02-246 Warszawa

tel. 22 878 18 75 fax 22 878 18 76

hurtownia@paleta-art.pl

Rafał Kamiński +48 603 319 603

rafal.kaminski@paleta-art.pl