• Derwent Art
 • Kreul
 • Kuretake Zig
 • Lineo
 • Schjerning
 • Lukas
 • Nerchau
 • SMLTArt
Klauzule informacyjne RODO

Na tej stronie znajdują się:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZAWARTEJ UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZAWARTEJ UMOWY

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Paleta Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Geologiczna 16, 02-246 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054674, posiadająca nadane numery NIP: 5261027153, REGON: 011127462, dalej jako „ADO”.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, nazwę firmy, nr NIP, adres zamieszkania/siedziby podmiotu, adres e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne oraz księgowe, jak również operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi.
 5. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, a także prowadzeniem postępowań spornych, postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia przedmiotowej umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej jako: „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Paleta Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Geologiczna 16, 02-246 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054674, posiadająca nadane numery NIP: 5261027153, REGON: 011127462, dalej jako „ADO”.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu rozpoznania złożonej przez Panią/Pana reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, nazwę firmy, nr NIP, adres zamieszkania/siedziby podmiotu, adres e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko, numer zamówienia.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne oraz księgowe, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi.
 5. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, a także prowadzeniem postępowań spornych, postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia złożonej reklamacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Paleta Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Geologiczna 16, 02-246 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054674, posiadająca nadane numery NIP: 5261027153, REGON: 011127462, dalej jako „ADO”.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu prowadzenia działań marketingowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne jak również operatorzy sieci komórkowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi.
 5. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, a także prowadzeniem postępowań spornych, postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
 8. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia działań marketingowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl