• Derwent Art
 • Kreul
 • Kuretake Zig
 • Lineo
 • Schjerning
 • Lukas
 • Nerchau
 • SMLTArt
Regulamin

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Paleta Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Geologiczna 16, 02-246 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054674, posiadająca nadane numery NIP: 5261027153, REGON: 011127462.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie internetowym oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów Sprzedawcy, jak też ich wysyłki.
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO w celach wskazanych powyżej. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 5. Dane osobowe Sprzedawca przekazywać będzie do firm obsługujących Sprzedawcę w zakresie teleinformatycznym, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń oraz realizującym działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru, w szczególności:

       -UPS Polska Sp. z o.o. ul. Ignacego Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa,  rejestracja spółki w
        Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000036680; NIP 5221004200, REGON 010771280; 

 1. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Każdy Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W celu usunięcia danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi wysyłając formularz usunięcia danych bądź mailowo – podając swoje dane osobowe, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu (podane podczas rejestracji) w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i jego prawidłowej identyfikacji w bazie danych klientów Sklepu Internetowego.
 4. W oparciu o dane osobowe Klientów, Sprzedawca nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, a także prowadzeniem postępowań spornych, postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie lub jego dane są przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora to wówczas dane są przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, a także prowadzeniem postępowań spornych, postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 6. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 7. Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych osobowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl